De samme ansettelsesutfordringene eksisterer fortsatt i dagens marked.

Først må du sørge for at du har netto tilbudsavis et konkurransefortrinn for å tiltrekke deg topptalenter. I dagens økonomi er det mange gode kandidater som aktivt leter etter en ny stilling. Men oppgaven med å tiltrekke topptalenter ved å presentere bedriftens konkurransefortrinn, skaffe den beste kandidatpoolen og skille mellom topptalenter har ikke endret seg.

Målet er å ansette den best mulige superbrugsen tilbudsavis kandidaten. Med det i tankene har vi utført forskning for å finne ut hva den amerikanske arbeidsstyrken ønsker i en arbeidsgiver. Vi har funnet ut at folk ønsker å jobbe for selskaper som har et godt omdømme, høye etiske standarder og sterkt lederskap. Funnene fra vår forskning identifiserte også bedriftsfordeler, konkurransedyktig lønn, bonusprogrammer, selskapsmatchede 401(k)s, egenkapital og avansementmuligheter som svært viktige hensyn.

Basert på denne informasjonen, hvis du ønsker å tiltrekke deg topptalenter, må du definere og kommunisere bedriftens konkurransefortrinn for å tiltrekke og beholde topptalenter.

Deretter må du identifisere og samarbeide med et søkefirma som er anerkjent, kunnskapsrik og veldig knyttet til din bransje. Ingen kjenner arbeidsmarkedet bedre enn en profesjonell, bransjespesifikk rekrutterer. De kan få tilgang til skjulte talenter som aldri vil bli funnet av avisannonser, jobbforum eller søkerdatabaser.

En rekrutterer vil kaste et større nett for å finne kvalifiserte kandidater. Etter å ha evaluert kandidatenes priser og prestasjoner, stabilitet, progresjon og personlighet passer inn mot ansettelsesprofilens spesifikasjoner, vil rekruttereren anbefale en kort liste over topptalenter som skal intervjues. Det er i din interesse å sende rekruttereren eventuelle interne henvisninger. Dette vil bekrefte konsistens i screeningsprosessen og sikre at du faktisk ser topptalentet.

En strukturert, planlagt og godt organisert intervjuprosess vil øke sjansene betraktelig for å ansette topptalenter. Bestem nøkkelkompetansene før intervjuet. Utvik deretter intervjuspørsmål rundt disse nøkkelkompetansene. Ta et ærlig blikk på bedriftskulturen din og utvikle spørsmål som vil identifisere om det er en kulturell passform eller ikke. Still de samme atferdsbaserte spørsmålene til hver kandidat og sammenlign hva hver kandidat sier for å finne styrker, svakheter og områder der du trenger å stille oppfølgingsspørsmål.