Add description for your Article from here.בשנת 2016 חלה מהפכה של ממש בישראל, שכן עבר החוק של בנקאות פתוחה. חוק זה מעביר למעשה את הכוח לידיים של הלקוח. החוק קובע כי המידע האישי האשראי שלכם לא שייך לגוף בנקאי או למימון כלשהו אלא הוא שייך אך ורק ללקוח, כלומר לכם. חוק הבנקאות הפתוחה נותן לכם את היכולת לקבל תנאים טובים יותר בקבלת משכנתא או הלוואות שונות בזכות הגישה למידע הפיננסי שלכם והיכולת לצרף את העבר הפיננסי שלכם עם שליחת הבקשה לאשראי, כלומר להלוואה, ובכך להוריד את חוסר הוודאות והסיכון האפשרי של הבנק, וכל גוף מימון כזה או אחר. לעבר הפיננסי שלכם קוראים דוח נתוני אשראי. אז אם אתם מעוניינים לשפר את העתיד הכלכלי שלכם – נמליץ לכם ללמוד על דוח נתוני אשראי, ודירוג אשראי. בכתבה הבאה נדבר איתכם על כל אלו, ועל המשמעות וההשלכות שלהם.


למאמר המלא